Najczęściej zadawane pytania

Kiedy należy wystawić notę korygującą?

Noty korygujące są wystawiane przez nabywcę towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące danych sprzedawcy lub nabywcy bądź oznaczenia towaru lub usługi. Notą korygującą nie można poprawić pomyłek dotyczących pozycji faktury .
Oznacza to, że możliwość korygowania faktur przez nabywcę za pomocą not korygujących dotyczy np. pomyłek w sposobie określenia nabywcy, tj. np. błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym czy też nazwy towaru lub usługi. Notą korygującą można też poprawić błędny numer faktury.

Nabywca nie ma natomiast możliwości korygowania takich elementów faktury, jak np. cena czy stawka podatku.

Wątpliwości powstają, gdy notą korygującą mają być zmienione wszystkie dane nabywcy w sytuacji, gdy pierwotna faktura była wystawiona na niewłaściwy podmiot. Organy podatkowe generalnie twierdzą, że notą korygującą takich poprawek nie da się wprowadzić (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2013 r., nr IPT-PP4/443-694/13-6/JM) błędy takie należy skorygować to poprzez wystawienie faktury korygującej.