Najczęściej zadawane pytania

Kiedy i jak założyć księgę przychodów i rozchodów?

Księgę przychodów i rozchodów trzeba założyć z dniem rozpoczęcia działalności a maksymalnie 20 dni od założenia KPiR trzeba poinformować o tym Urząd Skarbowy. Jeżeli powierzymy prowadzenie księgi biuru rachunkowemu, mamy tydzień na powiadomienie US, jednak zazwyczaj robi biuro.

W przypadku, kiedy już prowadzimy firmę i jednak zmieniamy formę opodatkowania na podatek liniowy lub zasady ogólne, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zaczynamy z dniem 1 stycznia nowego roku .

Każda kolumna Księgi jest dokładnie opisana w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r., a księga musi być prowadzona zgodnie z obowiązującym opisem  Na poinformowanie urzędu skarbowego tak, jak w przypadku założenia działalności – mamy 20 dni.