Najczęściej zadawane pytania

Jakie wydatki nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu?

Przepisy prawa podatkowego dość rygorystycznie podchodzą do tematu wydatków zaliczonych do  kosztów uzyskania przychodu. Kwestia ta została szczegółowo przedstawiona w art. 23 ustawy o PIT i art. 16 ustawy o CIT. W przepisach tych  wymienione zostały wydatki, które mimo, że pozornie mogą spełniać wymóg klasyfikujący je jako koszty podatkowe, nie będą mogły być zakwalifikowane do tej grupy kosztów z uwagi na ustawowe wyłączenia wymienione w powyższych przepisach.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych wskazuje szeroki katalog wydatków, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Do wydatków tego rodzaju należą między innymi: