Najczęściej zadawane pytania

Jakie są formy prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

Kilometrówka może być prowadzona w formie papierowej, jak i elektronicznej. W przypadku tej drugiej przedsiębiorca musi  na koniec miesiąca sporządzić jej wydruk i złożyć na nim podpis. Przedsiębiorca dodatkowo w celu ujęcia kosztu w KPiR oprócz ewidencji przebiegu pojazdu powinien również dysponować dokumentami potwierdzającymi dokonanie wydatku. Sama ewidencja bowiem nie wystarczy, aby wydatek związany z eksploatacją auta niebędącego środkiem trwałym zaliczyć do kosztu uzyskania przychodu.