Najczęściej zadawane pytania

Jakie nowości w 2015 roku przyniosły zmiany w rozporządzeniu?

Od 1 stycznia 2015 r. w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień, katalog czynności, które bezwzględnie muszą być ewidencjonowane w kasie fiskalnej uległ znacznemu rozszerzeniu – dotyczy to świadczonych  usług:

– naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania,  bieżnikowania i regenerowania),
– wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
– badania i przeglądów technicznych pojazdów,
– opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
– prawniczych (z wyjątkiem czynności notarialnych),
– doradztwa podatkowego,
– związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych – katering (nie dotyczy usług świadczonych na pokładach samolotów i usług stołówek świadczonych przez placówki oświatowe dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu),
– fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, oraz dostawy perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0) z wyłączeniem dostaw na podkładach samolotów.

Z przepisu przejściowego zawartego w rozporządzeniu wynika, że podatnicy kontynuujący po dniu 31 grudnia 2014 r. wykonywanie ww. usług, których obroty na rzecz osób fizycznych nie przekroczyły w 2014 r. 20.000 zł, mogli korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania tych usług jedynie do dnia 28 lutego 2015 r.

Zatem od 1 marca 2015 r. obowiązek stosowania kas rejestrujących mają m.in.: prawnicy, lekarze, warsztaty samochodowe, zakłady kosmetyczne i lokale gastronomiczne, jeśli kontynuują w bieżącym roku świadczenie usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca br. zobligowani zostali również podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia jednak na podstawie nowych regulacji nie mają prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia.