Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS-ie?

Przedsiębiorca w ZUS-ie posiada podwójną osobowość. Występuje on jednocześnie jako tak zwany Płatnik, czyli osoba wpłacająca składki (za swoich pracowników i siebie samego) oraz jako Ubezpieczony (jakby na równi ze swoimi pracownikami).
Jeśli wykonywana działalność jest jedynym źródłem dochodów, to wypełniamy i składamy druk ZUA. Z kolei ZZA składa się w sytuacji, gdy jesteśmy jednocześnie zatrudnieni na umowę o pracę, w której zarabiamy powyżej minimalnej pensji krajowej – gdy pensja jest niższa, to pozostajemy przy ZUA. W przypadku spółki cywilnej, będzie to druk ZPA.

Druki te można składać w dowolnych oddziałach ZUS. Należy to uczynić po złożeniu wniosku CEIDG, ale nie później niż 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia (czyli daty rozpoczęcia działalności, jaką się podało we wniosku CEIDG). Możliwa jest również wysyłka pocztowa .

Jeśli w dniu składania formularza w ZUS-ie nie posiadamy jeszcze numeru REGON, to po prostu nie podajemy go. Jednak w praktyce , najczęściej REGON jest już nadany następnego dnia i można go sprawdzić odnajdując swój własny wpis w CEIDG.