Najczęściej zadawane pytania

Jak wybrać kartę podatkową

Rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składają do urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub mogą dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Osoby kontynuujące prowadzenie działalności (zmieniające formę opodatkowania) składają wniosek o zastosowanie karty podatkowej nie później niż 20 stycznia roku podatkowego.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.