Najczęściej zadawane pytania

Jak w praktyce wygląda wyliczanie kosztu z ewidencji przebiegu pojazdu?

Wyliczenia kosztu uzyskania przychodu, który wykazuje się w kwocie przypadającej na dany miesiąc oraz w układzie rocznym narastającym, dokonuje się na podstawie:

W danym miesiącu nie można zaliczyć większej kwoty wydatków niż ta wyznaczona miesięcznym przebiegiem pojazdu (km x stawka za 1 km). Natomiast w ciągu roku dzięki narastającemu ewidencjonowaniu kosztów przedsiębiorca pomimo poniesienia mniejszych miesięcznych kosztów na eksploatację  niż limit przysługujący mu za dany miesiąc będzie mógł zaliczyć w koszty całą kwotę wynikającą z miesięcznego przebiegu, pod warunkiem że pozwala mu na to stan rozliczonych wydatków z poprzednich miesięcy.