Najczęściej zadawane pytania

Jak w praktyce wygląda płatność karty podatkowej?

Podatek w formie karty podatkowej obniża się o kwotę opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli kwota ta nie została odliczona od podatku dochodowego. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 7,75% podstawy wymiaru składki.

Wpłaty podatku należy dokonywać co miesiąc w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni .W przypadku pomniejszania wpłat o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym informację PIT-16A o wysokości składki zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku.