Najczęściej zadawane pytania

Ile wynoszą składki w 2015 roku dla przedsiębiorstw?

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących opłacających składki na zasadach ogólnych wynosi:

Okres 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
Najniższa podstawa wymiaru składek (zł) 2.375,40

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
(zł)
emerytalne 19,52 463,68
rentowe 8,00 190,03
chorobowe 2,45 58,20
wypadkowe 1,80 42,76

 

 

Składka ZUS 2015 na ubezpieczenie zdrowotne

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 3.104,57
Stawka % 9
Kwota (zł) 279,41
Stawka % do odliczenia od podatku 7,75
Kwota (zł) 240,60

Składka ZUS 2015 na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .

Okres 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
(zł)
Stawka 2,45% 58,20