Najczęściej zadawane pytania

Ile wynoszą minimalne podstawy wymiaru składek 2015?

Minimalna podstawa ZUS wymiaru składek 2015 na ubezpieczenia społeczne wynosi:

Okres 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
Kwota 30% minimalnego wynagrodzenia (zł) 525,00

 

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 1.01.2015 r.-
31.12.2015 r.(zł)
emerytalne 19,52 102,48
rentowe 8,00 42,00
chorobowe 2,45 12,86
wypadkowe 1,80 9,45

 

Składka ZUS 2015 na ubezpieczenie zdrowotne

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 3.104,57
Stawka % 9
Kwota (zł) 279,41
Stawka % do odliczenia od podatku 7,75
Kwota (zł) 240,60