Najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi wysokość składek na poszczególne fundusze?

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne

Składki za styczeń – marzec oraz kwiecień – grudzień 2015 r.

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne  **
styczeń – marzec
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
757,76 zł 699,56 zł
Ubezpieczenia społeczne***
kwiecień – grudzień
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
754,67 zł 696,47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
279,41 zł 279,41 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
58,20 zł 58,20 zł

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93%właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. obowiązującą do 31 marca 2015 r.

***kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą , które:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2015 r. stanowi zadeklarowana kwota nie niższa  525,00 zł