Najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi skala podatkowa w 2015 roku?

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek

556 zł 02 gr

85.528 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad

85.528 zł

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Kwota wolna od podatku w 2015 r. wynosi 3.089 zł (a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art.63 Ordynacji podatkowej – 3.091 zł).