Najczęściej zadawane pytania

Czy obowiązują terminy rozliczania i opłacania składek?

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach: