Najczęściej zadawane pytania

Co to jest kwota wolna od podatku i ile wynosi?

Kwota wolna od podatku to poziom dochodów, przy uzyskaniu których nie jesteśmy zobowiązani do odprowadzenia na rzecz państwa podatku dochodowego.

Kwota wolna jest od opodatkowania jeśli nie przekracza 3091 zł w skali roku.

Suma wolna od podatku jest konsekwencją sposobu obliczania podatków w naszym kraju, według którego podatki od kwoty równej 3091 zł. lub mniej zawsze wynoszą 0 zł.

Jeśli nasze dochody nie przekraczają wartości kwoty wolnej od opodatkowania, zostanie nam zwrócona zaliczka, jaką zapłaciliśmy w ciągu roku. Jeśli natomiast uzyskaliśmy wyższe dochody, suma naszego podatku zostanie pomniejszona o 556,02 zł, czyli 18% kwoty wolnej od podatku.

Musimy jednak pamiętać, że nawet jeśli nasze dochody wynoszą mniej lub tyle ile wynosi kwota zwolniona z opodatkowania, wciąż jesteśmy zobligowani do tego, by dostarczyć do urzędu skarbowego deklarację podatkową. Odpowiedniego druki PIT nie musimy przedkładać jedynie wtedy, kiedy nie uzyskaliśmy żadnych przychodów i nie prowadzimy działalności gospodarczej.