Najczęściej zadawane pytania

Co to jest książka przychodów i rozchodów (KPiR) i czy muszę ją prowadzić?

KPiR to najpopularniejszy rodzaj ewidencji, którego używa się w księgowości uproszczonej. W księdze rejestruje się wszystkie przychody firmy, ale także jej wydatki czy zakupy. Każdą transakcję zapisuje się w KPiR pojedynczo po jej zakończeniu. Na podstawie całej tej dokumentacji, wylicza zobowiązanie podatkowe.

Twoim obowiązkiem jest prowadzenie KPiR jeżeli przychód pochodzi z działalności pozarolniczej, a formą opodatkowania, którą wybrałeś jest podatek liniowy lub zasady ogólne. To samo dotyczy spółek (jawnych, partnerskich i cywilnych) osób fizycznych, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły kwoty 1 200 000 euro w walucie polskiej.