Najczęściej zadawane pytania

Co muszę wiedzieć o składkach ZUS?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w 2015 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2375,40 zł.