Najczęściej zadawane pytania

Co muszę wiedzieć o składkach zdrowotnych?

W 2015 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3104,57 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2015 r., nie może być niższa niż: 279,41 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru).